top of page

ביטול הגבלת רשיון נהיגה

Car Keys

ביטול הגבלת רישיון נהיגה

ההליך הראשוני בו ינקוט בדרך כלל זוכה בתיק הוצאה לפועל, הינו הטלת הגבלה על האפשרות של החייב לקבל, להחזיק או לחדש את רישיון הנהיגה שלו.

משמעות ההחלטה הינה מכת מוות על חייבים רבים, אשר נדרשים לרכב על מנת להגיע למקומות העבודה, לצרכים המשפחתיים וכיוצא בזה.

עם זאת לא מדובר בסוף פסוק.

לרשם ההוצאה לפועל סמכות, במקרים מסוימים, להורות על ביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.

כך לדוגמא חייב אשר יוכיח כי הוא צריך את רישיון הנהיגה לצורך העבודה ו/או הסעת ילד נכה ו/או לצרכים מיוחדים כלשהם.

כך גם עם הגשת בקשה לחדלות פרעון ניתן להגיש בקשה לביטול ההגבלה על רישיון הנהיגה.

משרדנו טיפל ומטפל בהסרת ההגבלה הנ"ל אשר הינה משמעותית לצורך ניהול חייו השוטפים של החייב ופרנסתו.

bottom of page