חדלות פרעון

Calcalist כתבה באתר 

הרפורמות המשפטיות המוצלחות והכושלות של השנה החולפת