חדלות פרעון

globes כתבה באתר 

על אילו חובות לא ניתן לקבל הפטר בפשיטת רגל?