top of page

הוצאה לפועל

Financial Reports

הוצאה לפועל

המציאות העסקית בישראל איננה פשוטה. עסקים רבים, קטנים וגדולים, מתמודדים מדי יום ביומו עם בעיות גביה שונות. לעיתים, החייבים חורגים מהסדרי התשלום שהוסכמו מראש ואינם מצליחים לעמוד בתשלומים שונים בשל קשיי נזילות זמניים. במקרה הרע יותר, מדובר על התחמקות מתשלום באמצעות פיזור של שקים ללא כיסוי, התנערות מהסכמים ועוד.

חוק ההוצל"פ התשכ"ז-1967, ותקנותיו השונות, מסדירים את מנגנון האכיפה הגבייה במדינת ישראל. מנגנון זה נועד לאפשר לזוכה לנקוט בהליכים מבצעיים כנגד החייב וזאת לצורך גביית החוב. ניתן להגיש לביצוע באמצעות לשכות ההוצל"פ, פסקי דין אשר ניתנו לטובת הזוכה, שטרות, שטרי חוב ושטר משכנתא.

החוק מעניק לחייב מספר אפשרויות לפעול אשר עשויות לעכב את ההליכים אשר ננקטו נגדו או לחלופין להביא לביטולם.

לפעול בזמן

בעלי עסקים וחברות רבים יודעים מצוין כיצד לנהל את העסק באופן שוטף. עם זאת, פעמים רבות הם אינם יודעים כיצד לפעול בצורה הטובה ביותר מול מצבת חובות לנושים שונים.

הכלל הראשון בעניין זה הוא שחשוב לפעול בזמן, כלומר במהירות. במיוחד כאשר מדובר על חובות משמעותיים, פניה מהירה לעורך דין הוצאה לפועל יכולה להיות ההבדל שבין הצלחה לבין כישלון. במידה והמצב לא כל כך ברור, גם אז פניה דחופה לעורך הדין הבקיא בתחום, יכולה להבהיר את המצב. בזכות ניסיון מצטבר ויכולת לפעול באופן מדורג, אפשר להפוך חוב מסופק לחוב שהוא בר גבייה.

לפעול נכון

רבים יודעים שמצב החובות הבעייתיים בישראל הוא בכי רע. מספר השיקים החוזרים גדול מאוד ולא מעט עסקים נמצאים במצב שלהליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים. לכן, כאשר פועלים באמצעות הליכי הוצאה לפועל חשוב לא רק לפעול מהר אלא גם לפעול נכון. פעילות נכונה, שנעשית באמצעות עו"ד הוצאה לפועל בעל ניסיון, תנצל את כל הכלים המתאימים לכך, בצורה הטובה ביותר. בין היתר יעשה  שימוש מושכל, על פי המצב, באמצעים כגון:

  • מכתבי התראה מעורך הדין.

  • הטלת עיקולים ישירות על נכסי החייב.

  • הטלת עיקולים על צדדים נוספים, כאמצעי לחץ לצורך הגעה להסדר.

  • ביצוע חקירות כלכליות שונות לרבות חקירת יכולת ובירור אודות מצב הנכסים הנזילים והלא נזילים של החייב.

  • שימוש בסנקציות נוספות - הטל הגבלות על החייב, כגון: הגבלה על רשיון נהיגה, הגבלה על דרכון, הגבלה בבנק ישראל וכדומה.

שימוש בכלים הנכונים ובזמן הנכון יבטיחו את השגת התוצאה הטובה ביותר האפשרית. עו"ד לביא פועלת מזה שנים בתחום ההוצל"פ ועוסקת בין היתר בהגשת התנגדות לביצוע שטר, בקשה לעיכוב הליכים וביטולם, בקשה בטענת "פרעתי", בקשה לביטול הגבלות , איחוד תיקים , ובקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים.

bottom of page