top of page

עסקאות מקרקעין


הסכמי מקרקעין


רובה המכריע של האוכלוסייה יהיה מעורב בעסקת מקרקעין בשלב כלשהו בחייהם - מקרקעין, דיני מקרקעין, חוזי מכר, כל אלו הם ביטויים השגורים בפי האוכלוסייה אך על פי רוב הגדרתם המשפטית אינה ברורה.

המשרד מייצג מגוון רחב של לקוחות מצדדיהם השונים של עסקאות מקרקעין, המלווים אותם בכל שלבי התכנון, ההקמה והתפעול. המשרד דואג לתת ללקוחותינו טיפול מקיף ויסודי, הן מההיבט התכנוני והן מההיבט המשפטי.

המשרד מטפל בליווי פרויקטים בתחום מקרקעין, החל משלבי התכנון והרישוי ועד לשלב הביצוע, עובר למתן ייעוץ משפטי בתחום תוכניות בניין וכלה בהליכים משפטיים לפינוי מחזיקים שלא כדין, לרבות הוצאתם לפועל של פסקי הדין.

מטפל בליווי עסקאות מקרקעין מורכבות של קבלנים ויזמים, ארגון קבוצות לבנייה משותפת, טיפול בבטוחות ובליווי הפיננסי אל מול מוסדות בנקאיים, תכנוני מס לעסקאות נדל"ן, עריכת תחשיבים וניתוחם, ייצוג מול רשויות המס וטיפול בעררי מס בבתי המשפט.

המשרד מתמחה במתן יעוץ משפטי במסגרת הכנת תמ"א 38, פינוי בינוי, איחוד וחלוקה, רישוי, ייצוג בהתנגדויות ובעתירות מנהליות, ניהול תיקי הפקעות (הפקעת מקרקעין) ,התנגדות להפקעה, עתירות מנהליות בגין ההפקעות ותביעות לקבלת שווי ההפקעה.

המשרד מטפל במגוון נושאים:

  • עסקאות מכר פשוטות.

  • טיפול מתמשך בהשבחת ופיתוח של נדל"ן מניב.

  • עסקאות בנייה ועסקאות קומבינציה מורכבות של מתחמי בנייה למגורים בהיקפים גדולים.

בנוסף, המשרד מטפל גם בסוגיות של תכנון ובניה, ובכלל זה ייצוג אזרחים ואנשי עסקים, לרבות יזמים, המבקשים לפעול אל מול הועדות השונות:

  • טיפול בקידומה של תב"ע.

  • טיפול בהשבחת קרקעות.

  • בחינת אופנים לשדרוג נכסים.

  • הגשת התנגדויות כנגד גורמים עסקיים או פרטיים.

  • התגוננות בפני התנגדויות המוגשות כנגד תכניות.

bottom of page