top of page

ייפויי כח מתמשכים

Law Review

ייפוי כח מתמשך 

יפוי כח מתמשך הינו כלי חדש יחסית, המאפשר לאדם לקבוע, בעודו צלול, מי יהיו האחראים עליו וכיצד יתנהלו ענייניו, במידה ולא יהיה צלול.

האנשים אותם ממנה האדם בעודו צלול, מוגדרים "מיופי הכח".

ביפויי  הכח המתשך יכול האדם לציין מראש את עמדותיו בנושאיו האישיים, הרכושיים והרפואיים וליתן למיופי הכח הוראות כיצד לפעול בקשר אליהם.

המשמעות הינה כיבוד רצונו של האדם, גם אם איבד את כשרותו המשפטית.

עוה"ד פינק מוסמכת בעריכת יפוי כח מתמשכים כבר מזה כשלוש שנים, ערכה עשרות יפוי כח מתמשכים שכאלו.

עוה"ד פינק מעבירה הרצאות ברשויות השונות לעניין יפוי כח מתמשכים.

בעריכת יפוי כח מתמשך, אנו למעשה חוסכים את כל ההליך של הוצאת אפוטרופסות לאדם, נמנעים מהבירוקרטיה הרבה הכרוכה בכך,
חוסכים עלויות של אגרות ושכר טרחת עורך דין והכי חשוב – מכבדים את רצונו של האדם, כפי שהוא עצמו הביע אותו.

bottom of page